بۆ ئە وە ی فۆڵدە رێك , فایلێك لە سە ر شاشە ی كۆمپیوتە رە كە ت بشاریتە وە ئە وا ئە م هە نگاوانە ئە نجام بدە ….

1_كلیكی راست لە سە ر فۆڵدە رە كە بكە و پاشان properties هە ڵبژێرە و كلیكی لە سە ر بكە .
2_پاشان شاشە یە كت بۆدە ردە چێت نیشانە ی ڕاست بدە لە و چوارگۆشە یە ی كە لە پاڵی ئە ووشە یە یە كە نوسراوە Hidden پاشان OK بكە .
دە بینین فۆڵدە رە كە دیار نامینێت .

** بۆئە وەی فۆڵدەرە شاراوەكە بهێنینە وە ئە وا دە چینە سە ر my computer
پاشان لە بە شی سە رە وە ی my computer نوسراوە organize كلیك لە سە ری دە كە ین
پاشان لیستێكمان بۆدەردە كە وێت دە چینە سە ر folder and serch optoins
وەدواتر پە نجە رە یەك دە كرێتە وە كە تایبە تە بە folder options سێ بۆتۆنی لە سە رەوە تێدایە كە نوسراوە ( Genral, view search ).
كلیك لەسە ر بۆتۆنی view دە كە ین دە بینین نوسراوە لە خوارە وە یە لە پاڵ دوو بازنە ی بچوكدایە یە كە میان نوسراوە
Dont show hidee ,folder,or drives دووە میان نوسراوە show hidee files ,folders ,or drives یە كە میان واتە فایلە كە و فۆڵدە رەكەم پیشان مە دە .
دوەمیان واتە فایلە كە و فۆڵدە رە شاراوە كانم پیشان بدە
ئێمە دووەمیان هە ڵدە بژێرین و پاشانok دە كە ین دە گە ڕێتە وە فایلە كان و فۆڵدە رە شاراوە كان .

بە هیوای سود ی هە بێت بۆ هە موان

ئامادە كردنی :Shawen Shexany

هەموو ماڵپەر و دەزگایەكی ڕاگەیاندن ئازادە لە بڵاو كردنەوەی بابەتەكانی ماڵپەری تێك ئای، بەمەرجێك ئاماژەی بە سەرچاوەكە بكات

شەیر بكە بۆ هاوڕێیانت

دەربارەی نوسەر

ماڵپەری تێك ئای ، یەكەمین و گەورەترین ماڵپەری تەكنەلۆژیە لە كوردستان و عێراق ، تیایدا چەند شارەزایەكی بواری تەكنەلۆژی خزمەتگوزاریە تەكنەلۆژیەكان وەكو هەواڵ و وانە و فێركاری بە زمانی كوردی و بە شێوەی خۆڕایی پێشكەش بە ئارەزوومەندانی تەكنەلۆژی دەكەن .

Comments are closed.